Nieuwsbrief maart 2020

 •  

  Familiale vennootschappen die relatief veel vastgoed bezitten en lage personeelskosten hebben, komen slechts in aanmerking voor de fiscale gunsttarieven in de Vlaamse schenk- en erfbelasting  als zij aantonen dat zij een reële economische activiteit uitoefenen. De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft bevestigd dat het bezit van privaat vastgoed in dit verband geen probleem stelt      (Rb. Gent 4 februari 2020).

 •  

  Een rekening-courant kan in bepaalde gevallen een interessante manier zijn om als bestuurder geld uit uw vennootschap te halen. Staat de vennootschap bij u in het krijt, dan kunt u immers interest aanrekenen op deze schuldvordering. Mits naleving van een aantal voorwaarden zijn deze interesten aftrekbaar voor de vennootschap. Als voornaamste voorwaarde geldt dat de aangerekende rentevoet marktconform moet zijn.

   

 •  

  U heeft enkele onroerende goederen in uw patrimonium. Om deze in de familie te houden, brengt u deze onder in uw vennootschap waarna u de aandelen aan uw kinderen schenkt aan het (lagere) tarief voor roerende goederen. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bestempelde deze opeenvolgende verrichtingen als fiscaal misbruik, maar werd in een arrest van 17 december 2019 teruggefloten door het hof van beroep te Gent.

 •  

  In een recent arrest van het hof van beroep te Antwerpen wordt bevestigd dat de interest op een buitenlandse spaarrekening wel degelijk vrijgesteld is van roerende voorheffing. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op