Nieuwsbrief juli 2021

 •  

  Bedrijfswagens zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Ondernemers kopen hun wagen ‘op de zaak’ en veel bedrijven verwelkomen hun werknemers graag met een bedrijfswagen. Dat is immers een voordelige wijze van bezoldiging, wordt algemeen aangenomen. Hierdoor blijft het aantal bedrijfswagens op de Belgische wegen elk jaar toenemen. Deze populariteit staat in schril contrast met de fiscale spelregels die ermee gepaard gaan. De Belgische autofiscaliteit is bijzonder complex en wordt met de regelmaat van de klok bijgestuurd. Het is dus niet verwonderlijk dat ondernemers op talrijke praktische vragen botsen bij de aanschaf van een nieuwe wagen.

 •  

  Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de wetsbepaling die de verrekening van buitenlandse successierechten enkel toelaat voor in het buitenland gelegen onroerende goederen, met uitsluiting van in het buitenland aangehouden roerende goederen, strijdig is met het gelijkheidsbeginsel (GWH arrest nr. 80/2021 van 3 juni 2021).

 •  

  Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsbrief van maart 2021 komt definitief een einde aan de verschillende fiscale behandeling van binnen- en buitenlands vastgoed. De wetgever stapt af van de ‘werkelijk ontvangen huur’ of ‘huurwaarde’ en zal het kadastraal inkomen (KI) hanteren als belastbare basis voor buitenlands vastgoed vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021). Intussen hebben verschillende eigenaars van onroerende goederen reeds het aangifteformulier ontvangen, waarover hierna een praktische duiding zal worden gegeven.

 •  

  De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan tot het gemeenschappelijk vermogen behoren.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op