Nieuwsbrief januari 2021

  • Op 5 januari 2021 heeft de regering haar wetsontwerp tot invoering van een jaarlijkse taks op de effectenrekening ingediend in het parlement. In afwachting van de definitieve goedkeuring van dit ontwerp, zetten we alvast de krachtlijnen van deze nieuwe belasting kort uiteen.

  • Een echtpaar doet een schenking van gemeenschappelijke goederen aan zijn twee kinderen via een onderhands document, dat vóór het overlijden van de moeder wordt geregistreerd. De overschrijving van de geschonken gelden volgt pas later en wordt pas effectief uitgevoerd nadat één van de schenkers overleden is. Volgens de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is deze schenking absoluut nietig, zodat er erfbelasting verschuldigd is. De zaak werd uiteindelijk beslecht door het hof van beroep te Gent.

  • In enkele centrumsteden, zoals Antwerpen, Brugge en Kortrijk, kan er onder bepaalde voorwaarden reeds geruime tijd gebruik worden gemaakt van het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen. Deze gunstregeling wordt tijdelijk uitgebreid naar heel België. Met deze regeling hoopt de overheid een fiscale stimulans te bieden die ervoor zorgt dat de orderboekjes van aannemers opnieuw gevuld geraken. Wie gebruik wil maken van dit gunstregime, kan zich best goed laten informeren, want er zijn heel wat voorwaarden na te leven. De belangrijkste daarvan zetten wij hieronder op een rijtje.

  • Een vereffening-verdeling, zowel na echtscheiding als na overlijden, kan in vele gevallen lang aanslepen. Partijen leven dan gedurende lange tijd in onzekerheid, wachtend op het gedeelte dat aan hen toekomt, en komen uiteindelijk soms ook op financieel vlak met hun rug tegen de muur te staan. Een vordering tot voorschot op het aandeel in het huwelijksvermogen en/of de nalatenschap kan in dergelijke situatie soelaas bieden.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op