Nieuwsbrief juli 2022

  •  

    Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 22 maart 2022 beslist dat de meerwaarde bij de snelle doorverkoop van aandelen van een bekend familiebedrijf belastbaar is als divers inkomen. Het hof neemt hierbij aanstoot aan de wijze waarop deze verrichting werd gestructureerd. 

  • De uitwerking van een beding van terugkeer gaat steeds gepaard met een trieste gebeurtenis. Dit beding zal slechts uitwerking krijgen in geval van een overlijden of een echtscheiding. Bovendien wordt men ook nog eens geconfronteerd met een Vlaamse belastingdienst die in sommige gevallen overgaat tot het heffen van evenredige registratierechten. Ingevolge een recent cassatiearrest en het gewijzigde standpunt van de Vlaamse belastingdienst is dat voortaan in principe niet meer het geval. 

  • In vorige nieuwsbrieven (lees: NB 01 /2019  en NB 03/2020) werd reeds uitgebreid over de voordelen van een zorgvolmacht geschreven. Maar wat kan u doen in geval van misbruik van de zorgvolmacht door de lasthebber?

     

  • Naar goede gewoonte gaat het einde van het schooljaar gepaard met het einde van de aangiftetermijn voor de personenbelasting. Hebt u uw aangifte nog niet ingediend? Geen nood, nog niet alle termijnen voor de indiening zijn verstreken. Wij zetten hieronder nog even de belangrijkste deadlines op een rijtje.

     

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op