Nieuwsbrief juli 2019

  • Het is u misschien niet ontgaan dat het aangifteformulier personenbelasting uitgebreider is geworden ten opzichte van vorige jaren. Naar jaarlijkse gewoonte werden er dit jaar enkele codes toegevoegd aan de aangifte personenbelasting. Een van de meest opvallende nieuwkomers is code 1072: "Bent u van 10.3.2018 tot 31.12.2018 titularis geweest van meer dan één effectenrekening bedoeld in artikel 152, 1°, a van het Wetboek diverse rechten en taksen?"

  • In een aangifte van nalatenschap dienen de erfopvolgers de verkoopwaarde van de onroerende goederen op te nemen. Hierop wordt dan de erfbelasting berekend. Deze waardering is niet altijd eenvoudig. Indien de waarde te hoog wordt ingeschat zult u meer erfbelasting betalen dan nodig. Indien de waarde te laag wordt ingeschat loopt u het risico dat u, naast betaling van de aanvullende rechten, nog een belastingverhoging krijgt wegens tekortschatting. Hoe kunt u dit vermijden?

  • In een recente voorafgaande beslissing neemt de Vlaamse Belastingdienst standpunt in over de werking van een conventioneel beding van terugkeer na kapitaalvermindering. Meer bepaald wordt aanvaard dat, voor zover de gelden identificeerbaar zijn en effectief voortkomen uit een kapitaalvermindering, deze het voorwerp kunnen uitmaken van een bedongen recht van terugkeer (voorafgaande beslissing nr. 19011 van 27 mei 2019).

  • Een vennootschap die een villa in Knokke-Heist ter beschikking stelt aan een van haar bestuurders is van oordeel dat de kostenaftrek met betrekking tot lusthuizen, in tegenstelling tot de kostenaftrek met betrekking tot woningen, niet aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 92 onderworpen is. De vennootschap voert een schending van het gelijkheidsbeginsel aan, maar vangt bot bij het Grondwettelijk Hof.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op