Vennootschapsrecht

  • Familiale bedrijfsopvolging / overdracht aan een derde
  • Aandeelhoudersovereenkomsten / familiecharter
  • Due diligence
  • Oprichting holdingvennootschappen / controlestructuren
  • Fusie / Splitsing