Procedures (echtscheiding, erfenis, ...)

  • Echtscheiding (vereffening- verdeling) 
  • Erfenisbetwisting (vereffening – verdeling)
  • Boedelbeschrijving / Verzegeling / Sekwester / Beslag
  • Vennootschapsrechtelijke procedures
  • Fiscale procedures