Procedures (echtscheiding, erfenis, ...)

  • Erfenisbetwisting: vereffening / verdeling
  • Echtscheiding: met onderlinge toestemming / op grond van onherstelbare ontwrichting
  • Voorlopige maatregelen: afzonderlijke woonst, alimentatie, gebruik goederen, ...
  • Regeling voor kinderen: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, alimentatie, ...
  • Vereffening - verdeling na echtscheiding dan wel na overlijden
  • Boedelbeschrijving / verzegeling / Sekwester / Beslag
  • Vennootschapsrechtelijke procedures: aandeelhoudersbetwistingen en gedwongen verkopen
  • Fiscale procedures
  • Adoptie en afstamming
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op