Vermogensflash

 • 27/06/2017

  Vandaag werd door de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een ruling gepubliceerd waarin de aanvrager zekerheid wenst te bekomen dat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn ingevolge de voorgenomen aanpassingen van modaliteiten van de schenking en de statuten van de burgerlijke maatschap.

 • 14/06/2017

  De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lanceerde een paar standpunten om de combinatie ‘schenking voor buitenlandse notaris en maatschap’ te ontmoedigen. De rechtbank zal deze standpunten ongetwijfeld ooit vernietigen, of minstens nuanceren. Maar wat doet u tot die tijd?

 • 20/03/2017

  Na het hof van beroep in Gent, besluit nu ook het hof van beroep in Antwerpen dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een woning in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (Antwerpen, 24 januari 2017). Volgens het hof is het verschil in behandeling bij de terbeschikkingstelling door enerzijds een natuurlijk persoon, en anderzijds een rechtspersoon, niet te verantwoorden.

 • 13/03/2017

  Op 13 maart 2017 werd door de Vlaamse Belastingdienst voor de zoveelste maal een gewijzigd standpunt gepubliceerd omtrent de gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik. Ditmaal betreft het echter geen verstrenging, maar wel een “versoepeling” voor de aankoopakten die werden verleden in de periode vanaf 1 september 2013 tot en met 18 juni 2015. Of betreft het eerder een correctie van een administratieve onzorgvuldigheid? Even een update…

 • 06/03/2017

  Aan belastingplichtigen wordt tijdelijk de mogelijkheid geboden om bedragen die aan de erf- of registratiebelasting hadden moeten onderworpen worden te regulariseren. Deze afzonderlijke Vlaamse fiscale regularisatie vertoont grote gelijkenissen met de federale regularisatieronde. Wij zetten kort de belangrijkste kenmerken en verschilpunten voor u op een rij.

 • 31/01/2017

  Op 30 januari 2017 werd op de website van de Vlaamse Belastingdienst een voorafgaande beslissing gepubliceerd omtrent de toevoeging van een optioneel ontbindende voorwaarde van echtscheiding en van overlijden aan een bestaand huwelijkscontract (voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 9 januari 2017). Opnieuw wordt hierbij fiscaal misbruik naar voor geschoven, of toch gedeeltelijk!

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op