Vermogensflash

Zomerakkoord - Update

01/08/2017

In de nasleep van de eerste (schriftelijke) verklaringen omtrent het zomerakkoord, werd ook duidelijk dat de regering de fiscale behandeling van kapitaalverminderingen van vennootschappen wil gaan hervormen. Op basis van wat nu reeds (beperkt) geweten is, zou geen enkele kapitaalvermindering nog ontsnappen aan enige heffing van roerende voorheffing.

Kapitaalverminderingen

 

Conform de huidige regelgeving worden terugbetalingen van gestort kapitaal, verkregen ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen), niet als dividenden beschouwd (artikel 18, 2° WIB92). Hierdoor kunnen regelmatige kapitaalverminderingen in principe belastingvrij plaatsvinden.

 

Nieuwe fiscale behandeling

 

In het nieuwe stelsel wil de regering gaan voorzien in een systeem waarbij een dergelijke vermindering van gestort kapitaal, steeds gepaard zal moeten gaan met een (fictieve) dividenduitkering, waarop wél belastingheffing is verschuldigd. Concreet houdt dit in dat vennootschappen die een kapitaalvermindering wensen door te voeren, en die tevens beschikken over belaste reserves, die vermindering niet meer volledig op het gestort kapitaal zullen kunnen aanrekenen. Er zal steeds worden geacht een (pro rata) uitkering te zijn van kapitaal én reserves, met als gevolg dat op het gedeelte van de uitgekeerde reserves roerende voorheffing zal verschuldigd zijn. Het luik kapitaal blijft evenwel nog steeds belastingvrij.

 

Uitwerking

 

Hoe dit systeem verder zal worden uitgewerkt, valt zeker af te wachten. Wat bijvoorbeeld met de reserves die aan een bijzonder regime zijn onderworpen (liquidatiereserve, VVPRbis, …)? En wat met kapitaalverminderingen die niet meteen worden uitbetaald en in R/C worden geboekt? Alles zal afhangen van de concrete wetteksten die in de komende weken/maanden zullen worden voorbereid. Wat vaststaat is dat de regering hier in stilte aan verder werkt en (bewust) vermijdt om in detail op deze aanpassing in te gaan. Net als bij het aanpakken van de “interne meerwaarden” eind 2016, lijkt het dat ook deze bepaling zonder al te veel ophef zal worden ingevoerd, terwijl beide maatregelen wel een bijzonder grote impact hebben op de fiscale behandeling van kapitaal van vennootschappen!

 

Wij volgen dit verder voor u op, maar contacteer ons gerust mocht u hieromtrent reeds bijkomende informatie willen.

 

Meer nieuws over DELBOO? Volg ons op LinkedIn.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op