Vermogensflash

Vlabel geeft eerste fout in zijn standpunt inzake het beding van aanwas toe

02/02/2018

Na onze vermogensflash van 30 januari 2018, aangaande de visie van de Vlaamse belastingdienst omtrent een rechtsgeldig beding van aanwas, moet Vlabel zijn eerste fout al toegeven. Hij doet dit evenwel in alle stilte, zonder enige vorm van communicatie, door een subtiele aanpassing in zijn standpunt.

Heel opmerkelijk stelde Vlabel in zijn eerste versie van het standpunt dat er een gelijkaardige levensverwachting dient voor te liggen wil men een in zijn visie geldig beding van aanwas afsluiten en dit zowel op het ogenblik van het afsluiten van het contract als op het ogenblik van de realisatie ervan. Is dit niet het geval dan is er geen sprake van een geldig beding van aanwas, aldus Vlabel, en is er schenkbelasting of erfbelasting verschuldigd.

 

Dit zou er in de praktijk toe leiden dat bijna elk beding van aanwas aanleiding zou geven tot schenkbelasting of erfbelasting, vermits de levensverwachting van de partijen op het ogenblik van de realisatie bijna nooit gelijkaardig kan zijn.

 

Vlabel is blijkbaar tot hetzelfde besef gekomen en heeft de betreffende passage dan ook aangepast. Hij heeft geschrapt dat de gelijkaardigheid van levensverwachting aanwezig dient te zijn bij de realisatie van het contract en heeft toegevoegd dat de kans bestaat dat pas op het moment van realisatie van het contract blijkt dat er geen gelijkaardige levensverwachting tussen partijen bij het afsluiten van het contract aanwezig was. Het gaat met andere woorden om een bevestiging van de huidige principes.

 

Het is nu afwachten of Vlabel ook nog tot het inzicht komt dat zijn standpunt ook op andere punten onjuist is. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op