Vermogensflash

Inwerkingtreding belangrijke wetswijzigingen op 1 september 2018

31/08/2018

U kon er de laatste weken en dagen niet om heen in de pers: op 1 september 2018 wordt het nieuwe erfrecht van kracht. Toch is dit niet de enige wijziging waarmee we vanaf aanstaande zaterdag rekening moeten houden... In deze flash willen we u dan ook nog eens kort op de nakende wijzigingen wijzen.

1) Het nieuwe erfrecht

 

De meest opvallende ingreep is de wijziging van het erfrecht. De krachtlijnen ervan zijn een ruimere beschikkingsvrijheid voor de erflater, de mogelijkheid tot het opmaken van een erfovereenkomst, meer aandacht voor de nieuw samengestelde gezinnen en een nieuwe waardebepaling voor schenkingen (lees ook o.a. onze Nieuwsbrief van 19 oktober 2017). Voor een algemene uiteenzetting omtrent de wijzigingen verwijzen wij ook graag naar onze Vermogensflash van 7 juli 2017.

 

Belangrijk is opnieuw te benadrukken dat de nieuwe regels van toepassing zijn voor al wie op of na 1 september 2018 overlijdt, ook al dateert zijn/haar vermogensplanning van vóór deze datum. Dit is dus ook het geval voor een testament dat men voorheen heeft opgesteld of voor ‘oude’ schenkingen die men reeds zou hebben gedaan (behoudens wanneer een “verklaring van behoud” voor oude schenkingen wordt aangenomen – zie Nieuwsbrief van 7 september 2017). Opvallend is dat reeds voor de inwerkingtreding enkele wijzigingen werden aangenomen (zie hieromtrent de Nieuwsbrief van juni 2018), waardoor onder meer de termijn tot het afleggen van een verklaring van behoud werd verlengd tot 1 september 2019. Op die manier heeft u, samen met ons, nog een jaar de tijd om een oude planning aan een grondige evaluatie te onderwerpen, in het licht van de nieuwe regelgeving.

 

2) Hervorming erfbelasting

 

Ook op fiscaal vlak verandert er vanaf 1 september 2018 heel wat. Er werd voorzien in een grondige hervorming van de erfbelasting die tegelijkertijd met het bovenstaande in werking zal treden (zie hierover onze Vermogensflash van 12 maart 2018). Middels deze hervorming wordt enerzijds rekening gehouden met de regels van het nieuwe erfrecht (waarover de Vlaamse belastingdienst reeds een aantal standpunten heeft ingenomen – zie o.a. onze Nieuwsbrief van maart 2018), alsook wordt onder meer voorzien in een matiging van de erfbelastingtarieven die tussen broers/zussen en tussen verdere  verwanten/niet-verwanten gelden.

 

3) Gewijzigd huwelijksvermogensrecht

 

En nog zijn we niet rond. Eveneens op 1 september 2018 treedt het gewijzigde huwelijksvermogensrecht in werking. De bedoeling hiervan is om een aantal onduidelijkheden uit de wet te halen en om meer keuzevrijheid te geven aan mensen die huwen onder een stelsel van scheiding van goederen. Ook hierover hebben wij reeds eerder bericht in onze Nieuwsbrieven van januari  en juni 2018.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op