Vermogensflash

Afschaffing “kaasroute”: uitstel tot 15 december 2020

23/11/2020

 

Afgelopen zomer berichtten we u reeds dat de stemming van de wetswijziging die de verplichte registratie van in het buitenland verleden notariële akten invoert, werd uitgesteld om het advies van de Raad van State in te winnen. Uit dit advies bleek dat er een tweederdemeerderheid vereist was om deze wetswijziging mogelijk te maken.

 

Kort na het aantreden van de regering De Croo werd het wetsvoorstel opnieuw op de agenda geplaatst en werd het met de nodige spoed door het parlement geloodst. Vorige week dienden de indieners van het initieel wetsvoorstel een amendement in dat de inwerkingtreding van de wetswijziging op 15 december 2020 voorziet (tot dan toe was de inwerkingtreding voorzien op 1 december 2020).

 

Concreet betekent dit dat, indien het voorstel wordt goedgekeurd, u vanaf 15 december 2020 een schenkingsakte die voor een buitenlandse notaris wordt verleden, verplicht zal moeten laten registreren in België, wat aanleiding zal geven tot de heffing van Belgische schenkbelasting.

 

Voor al wie nog onder de huidige regeling wil schenken, begint de tijd nu echt wel te dringen.

 

Verwacht wordt dat de Kamer het wetsvoorstel weldra zal goedkeuren, alhoewel daar toch een zweem van twijfel blijft over bestaan. Immers, de Raad van State heeft geoordeeld dat dit een wijziging van de Financieringswet is die met een tweederdemeerderheid in de Kamer moet worden goedgekeurd en met een meerderheid in elke taalgroep van de Kamer. Die tweederdemeerderheid zal geen probleem vormen, maar voor een meerderheid in de Nederlandse taalgroep in het parlement is één onthouding of één stem van het Vlaams Belang of van de NVA vereist, in de veronderstelling dat de PVDA mee zal goedkeuren. Of de NVA of het Vlaams Belang mee wil werken aan federale wetgeving die een regionale belasting wijzigt, is maar de vraag.

 

It ain’t over untill the fat lady sings dus.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op