Vermogensflash

Aanpassingen Vlaamse Codex Fiscaliteit gestemd!

08/12/2017

Deze week werd in het Vlaams Parlement gestemd over enkele aanpassingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, die weliswaar belangrijke gevolgen met zich zullen meebrengen.

Zo berichtten wij eerder in onze Nieuwsbrief over het voornemen van de Vlaamse Regering om het zogenaamd ‘belastingvrij erven via huwelijkscontract’ aan te pakken en dit door alle vorderingen/schulden voortkomende uit een huwelijkscontract als (fiscaal) onbestaande te laten beschouwen. Hierdoor neutraliseert men voortaan de fiscale gevolgen van een finaal verrekenbeding, doch ook van een ‘verblijvings-/keuzebeding onder last’ (de zogenaamde ‘Casman-clausule’), waardoor de fiscale kost bij de uitwerking van deze bedingen plots zeer hoog kan oplopen.

 

Zoals verwacht werd de tekst zoals eerder bediscussieerd, nu ook definitief aangenomen door de plenaire vergadering op 6 december ll. Niet onbelangrijk is dat de wijzigingen van toepassing zullen zijn op alle nalatenschappen die openvallen vanaf de datum van inwerkingtreding van het decreet. Waarschijnlijk zal dit begin 2018 zijn. Dit heeft als gevolg dat een dergelijk beding in uw huwelijkscontract, zelf al is dit opgenomen vóór de inwerkingtreding, onder de nieuwe regeling zal vallen. Het is dus aangewezen uw huwelijkscontract in dat geval te (laten) (her)evalueren, om zo later onaangename verrassingen te vermijden. Tezelfdertijd kan nagedacht worden over alternatieve planningsmogelijkheden.

 

Wenst u ondertussen meer informatie omtrent het finaal verrekenbeding en de concrete aanpassingen? Klik dan snel naar onze Nieuwsbrief van 30 november 2017 voor meer duiding!

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op