Vermogensflash

 • 15/03/2020

  De federale en Vlaamse regering hebben enkele maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

  Wij geven u hiervan graag een overzicht.

   

 • 28/10/2019
 • 17/10/2019

  Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de wet van 7 februari 2018 die een taks op de effectenrekeningen invoert, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettig is.  

   

   
 • 14/03/2019

  De recente hervorming van het ondernemingsrecht heeft er onder meer toe geleid dat maatschappen voortaan als onderneming worden beschouwd. Zoals voor elke onderneming is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van een nieuw op te richten maatschap sinds 1 november 2018 verplicht. De maatschappen die reeds bestonden vóór die datum hebben hiervoor nog de tijd tot en met 30 april 2019. Bij deze inschrijving verkrijgt de maatschap een ondernemingsnummer.

 • 13/02/2019
 • 31/08/2018

  U kon er de laatste weken en dagen niet om heen in de pers: op 1 september 2018 wordt het nieuwe erfrecht van kracht. Toch is dit niet de enige wijziging waarmee we vanaf aanstaande zaterdag rekening moeten houden... In deze flash willen we u dan ook nog eens kort op de nakende wijzigingen wijzen.

 • 14/06/2018

  Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State een opmerkelijk standpunt van de Vlaamse belastingdienst over de zogenaamde gesplitste aankoop vruchtgebruik-blote eigendom en de gesplitste inschrijving van effecten of geldbeleggingen. Net op diezelfde dag werd echter een wetgevend ingrijpen voorgesteld in het parlement om hiertegen meteen in het verweer te gaan. Over actie-reactie politiek gesproken…

 • 12/03/2018

  Op 2 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet tot modernisering van de erfbelasting. De hervorming van de Vlaamse erfbelasting is gebaseerd op twee pijlers. Ten eerste een matiging van de tarieven in de erfbelasting, in het bijzonder voor verkrijgingen tussen broers/zussen en tussen anderen. Ten tweede een aantal noodzakelijke verduidelijkingen teneinde de hervorming van het erfrecht maximaal uitwerking te laten krijgen.

 • 02/02/2018

  Na onze vermogensflash van 30 januari 2018, aangaande de visie van de Vlaamse belastingdienst omtrent een rechtsgeldig beding van aanwas, moet Vlabel zijn eerste fout al toegeven. Hij doet dit evenwel in alle stilte, zonder enige vorm van communicatie, door een subtiele aanpassing in zijn standpunt.

 • 30/01/2018

  Op 29 januari 2018 heeft de Vlaamse belastingdienst een van zijn eerste standpunten van het nieuwe jaar gepubliceerd. Het is onmiddellijk een schot in de ‘verkeerde’ roos, waarmee hij weer menig vermogensplanner de wenkbrauwen zal doen fronsen.

 • 08/12/2017

  Deze week werd in het Vlaams Parlement gestemd over enkele aanpassingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, die weliswaar belangrijke gevolgen met zich zullen meebrengen.

 • 01/08/2017

  In de nasleep van de eerste (schriftelijke) verklaringen omtrent het zomerakkoord, werd ook duidelijk dat de regering de fiscale behandeling van kapitaalverminderingen van vennootschappen wil gaan hervormen. Op basis van wat nu reeds (beperkt) geweten is, zou geen enkele kapitaalvermindering nog ontsnappen aan enige heffing van roerende voorheffing.

 • 26/07/2017

  Na wekenlange onderhandelingen kwam afgelopen nacht het verlossende bericht: de regering heeft het veelbesproken zomerakkoord bereikt. Naast een overeenkomst over de begroting, een oplossing voor de Arco-coöperanten en een hele reeks van sociaal-economische maatregelen, bevat het akkoord ingrijpende wijzigingen op fiscaal vlak.

 • 20/07/2017

  De stemmen zijn geteld!

 • 07/07/2017

  De hervorming van het erfrecht zit in zijn eindfase. Op 4 juli werd het wetsvoorstel goedgekeurd door de Commissie van Justitie van de Kamer. Er wordt verwacht dat de finale stemming in de Kamer nog zal plaatsvinden voor het parlementair zomerreces.

 • 27/06/2017

  Vandaag werd door de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een ruling gepubliceerd waarin de aanvrager zekerheid wenst te bekomen dat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn ingevolge de voorgenomen aanpassingen van modaliteiten van de schenking en de statuten van de burgerlijke maatschap.

 • 14/06/2017

  De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) lanceerde een paar standpunten om de combinatie ‘schenking voor buitenlandse notaris en maatschap’ te ontmoedigen. De rechtbank zal deze standpunten ongetwijfeld ooit vernietigen, of minstens nuanceren. Maar wat doet u tot die tijd?

 • 20/03/2017

  Na het hof van beroep in Gent, besluit nu ook het hof van beroep in Antwerpen dat de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos ter beschikking stellen van een woning in strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (Antwerpen, 24 januari 2017). Volgens het hof is het verschil in behandeling bij de terbeschikkingstelling door enerzijds een natuurlijk persoon, en anderzijds een rechtspersoon, niet te verantwoorden.

 • 13/03/2017

  Op 13 maart 2017 werd door de Vlaamse Belastingdienst voor de zoveelste maal een gewijzigd standpunt gepubliceerd omtrent de gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik. Ditmaal betreft het echter geen verstrenging, maar wel een “versoepeling” voor de aankoopakten die werden verleden in de periode vanaf 1 september 2013 tot en met 18 juni 2015. Of betreft het eerder een correctie van een administratieve onzorgvuldigheid? Even een update…

 • 06/03/2017

  Aan belastingplichtigen wordt tijdelijk de mogelijkheid geboden om bedragen die aan de erf- of registratiebelasting hadden moeten onderworpen worden te regulariseren. Deze afzonderlijke Vlaamse fiscale regularisatie vertoont grote gelijkenissen met de federale regularisatieronde. Wij zetten kort de belangrijkste kenmerken en verschilpunten voor u op een rij.