Mark Delboo

2019

  • De fiscaalrechtelijke implicaties van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in het Vlaamse Gewest, Nieuwsbrief Successierechten 2019, Kluwer, nr. 2, pag. 1-5 (co-auteur C. De Bruyn)
  • Feitelijk samenwonenden en erfbelasting: beëindigt een verhuis de reeds bestaande situatie van overmacht?, Nieuwsbrief Successierechten 2019, Kluwer, nr. 5, pag. 4-8 (co-auteur J. De Pooter)
  • De doorschenking van geërfde goederen kan voortaan zonder schenkbelasting, Vermogensplanning in de Praktijk, Larcier, 2019/1, pag. 21-27 (co-auteur C. De Bruyn)