Mark Delboo

2007

  • Toonderstukken afgeschaft: Uw 70 antwoorden, Intersentia 2007, 188 p. (co-auteurs: S. De Geyter, P. Laleman)
  • Is het nog interessant om via een vennootschap een woning te verwerven?, De Bestuurder 2007, nummer 9, 26 - 28
  • Registratie aanvaarding levensverzekeringen: over de valkuil van artikel 4, 3°,Nieuwsbrief Successierechten 2007, nummer 8, 8/7-8/12 (co-auteur S. Nelis)
  • Artikel 70 en 131 W. Succ, Nieuwsbrief Successierechten 2007, nummer 6-7, 6-7/1-6-7/7 (co-auteur X. Vanhaelemeesch)
  • Advocaat-Generaal Hof van Justitie bevestigt strijdigheid tewerkstellingsvoorwaarde met Europees recht, Nieuwsbrief Successierechten 2007, nummer 5, 5/4-5/6 (co-auteur X. Vanhaelemeesch)
  • Artikel 8, lid 6, 3° W.Succ. - Arbitragehof 7 maart 2007, Nieuwsbrief Successierechten2007, nummer 4, 4/1-4/4 (co-auteur X. Vanhaelemeesch)