Mark Delboo

2006

  • Afschaffing van de effecten aan toonder: overzicht en eerste analyse, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2006, nummer 310, 831-845
  • Circulaire nr. 10/2006 dd 15 mei 2006 inzake formele bezwaarprocedures in het kader van artikel 55ter VI. W.Succ. en artikel 60bis VI. W.Succ. , Nieuwsbrief Successierechten 2006, nummer 7, 7/1-7/2
  • Handgift met voorbehoud van vruchtgebruik, Nieuwsbrief Successierechten 2006, nummer 7, 7/3 – 7/5
  • Arbitragehof [nr.58/2006] 26 april 2006 [Schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde van overlijden van de schenker (art.4, 3° W.Succ.)],Nieuwsbrief Successierechten 2006, nummer 5-6, 5-6/6 - 5-6/7
  • Registratie- en successierechten in het kader van een trust : stand van zaken n.a.v. recente beslissingen administratie, Nieuwsbrief Successierechten 2006, nummer 4, 4/1-4/8 (co-auteur S. Nelis)
  • Verblijvingsbeding onder last aanvaard door fiscus, Nieuwsbrief Successierechten 2006, nummer 4, 4/14 – 4/16 (co-auteur S. Nelis)