Mark Delboo

2005

  • Het Wetboek IPR en vermogensplanning, Mechelen, Kluwer, 2005, 106 p., (co-auteurs G. Deknudt en I. Verhulst)
  • Een harde noot om te kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de kwalificatie van een alsof-beding, noot onder Antwerpen 5 oktober 2004, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2005, 374-383 (co-auteur G. Deknudt)
  • Behoud van controle door familie – Administratiekantoor naar Belgisch recht, in A. VERBEKE, H. DERYCKE, D. VAN GERVEN (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Rechtspersoon, Handboek Estate Planning 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, Topic 3, 13-21
  • Behoud van controle door familie – Administratiekantoor naar Nederlands recht, in A. VERBEKE, H. DERYCKE, D. VAN GERVEN (eds.),  Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Rechtspersoon, Handboek Estate Planning 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, Topic 4, 23-25
  • Bestendiging van inkomen t.v.v. alle erfgenamen - Administratiekantoor, in  A. VERBEKE, H. DERYCKE, D. VAN GERVEN (eds.), Vermogensplanning met Effect na Overlijden – Rechtspersoon, Handboek Estate Planning 6, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, Topic 18, 133
  • Verduidelijking…of aanvulling bij het nieuw Vlaams fictief legaat ?, Nieuwsbrief Successierechten 2005, nummer 5-6, 5-6/1 - 5-6/10 (co-auteur G. Deknudt)
  • Omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 60bis W. Succ. inzake de vrij-stelling voor vererving van familiale ondernemingen [Omzendbrief nr. FB/FIM/2004.1, 30 april 2004], Nieuwsbrief Successierechten 2005, nummer 3, 3/1-3/6
  • Art. 11 W. Succ. – Tegenbewijs, Nieuwsbrief Successierechten 2005, nummer 2, 2/3