Mark Delboo

2004

 • Een harde noot om te kraken: over gemengde bepalingen in het IPR en de kwalificatie van een alsof-beding, noot onder Antwerpen 5 oktober 2004, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2005, 374-383 (co-auteur G. Deknudt)
 • Omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 60bis W. Succ. inzake de vrij-stelling voor vererving van familiale ondernemingen [Omzendbrief nr. FB/FIM/2004.1, 30 april 2004], Nieuwsbrief Successierechten 2005, nummer 3, 3/1-3/6
 • Grondige kennis toepassingsvoorwaarden artikel 11 W. Succ. kan ernstige besparing opleveren, Tijdschrift Fiscaal Recht 2004, nummer 267, 826-828 (co- auteur G. Deknudt)
 • Successieplanning na de éénmalige bevrijdende aangifte, Nieuwsbrief Successierechten2004, nummer 3-4, 3-4/1 – 3-4/1
 • 6%-EBA verhindert schenking niet, Nieuwsbrief Successierechten 2004, nummer 5, 5/1-5/5, (co-auteur G. Deknudt)
 • Artikel 7 W. Succ. en artikel 70 W. Succ, Nieuwsbrief Successierechten 2004, nummer 8, 8/3-8/4
 • Omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 60bis W. Succ. inzake de vrijstelling voor vererving van familiale ondernemingen, Nieuwsbrief Successierechten2004, nummer 9-10, 9-10/1 - 9-10/11
 • Grondige kennis toepassingsvoorwaarden artikel 11 W. Succ. kan ernstige besparing opleveren, noot onder Rb. Hasselt 18 februari 2004, Tijdschrift Fiscaal Recht 2004, nummer 267, 826-828 (co-auteur G. Deknudt)
 • Omvang en samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten, in A.VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.),  Vermogensplanning met Effect bij leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, Topic 6, 37-40
 • Uitbreiding van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten, in A.VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.),  Vermogensplanning met Effect bij leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, Brussel, De Boeck & Larcier 2004, Topic 8, 45-46
 • Beperking van het gemeenschappelijk vermogen: fiscale aspecten, in A.VERBEKE, F. BUYSSENS en H. DERYCKE (eds.),  Vermogensplanning met Effect bij leven – Huwelijk en samenwoning, Handboek Estate Planning 1, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, Topic 10, 49
 • Certificering: fiscale aspecten, in Vermogensplanning met Effect bij leven – Rechtspersoon, Handboek Estate Planning 3, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, Topic 30, 195-201
 • Inzake successie bestaat geen bankgeheim, Ondernemers & C°, 1/2004
 • Laat historische kans van EBA niet liggen, Financieel Economische Tijd, 9 september 2004 (co-auteur I. Verhulst)
 • Vlaamse sterfbedschenkingen kunnen niet door de beugel, Financieel Economische Tijd, 2004, (co-auteur I. Verhulst)
 • Donation aux mineurs : attention !, La Libre Entreprise, 17 januari 2004, chronique, (co-auteur I. Verhulst)
 • Mieux vaut mourir en Flandre…, La Libre Entreprise, 17 april 2004, chronique, (co-auteur I. Verhulst)
 • La transmission de l’entreprise familiale, La Libre Entreprise, 19 juni 2004, chronique, (co-auteur I. Verhulst)
 • Déshériter son conjoint : mythes et vérités, La Libre Entreprise, 21 augustus 2004, chronique, (co-auteur I. Verhulst)
 • L’amnistie fiscale, une chance historique !, La Libre Entreprise, 16 oktober 2004, chronique, (co-auteur I. Verhulst)
 • Déshériter son enfant : mythes et vérités, La libre Entreprise, 20 november 2004, analyse, (co-auteur I. Verhulst)