Mark Delboo

2003

  • De familiale burgerlijke maatschap, Notarieel Fiscaal Maandblad 2003, nummer 9, 265-281
  • Lijfrente – bewijs betaling – artikel 11 W. Succ., Nieuwsbrief Successierechten 2003, nummer 4, 4/1 – 4/3
  • Preuve contraire, Droits de succession 2003, nummer 4, 4/2
  • Rente viagère – Preuve du paiement – art. 11 du C. Succ., Droits de succession 2003, nummer 4, 4/3-4/4
  • Tegenbewijs, Nieuwsbrief Successierechten 2003, nummer 5, 5/1-5/2
  • Legaten aan V.Z.W.’s : misbruik ?, Nieuwsbrief Successierechten 2003, nummer 5, 5/2 – 5/5 (co-auteur S. Hubrecht)
  • Verrekeningsbeding, Nieuwsbrief Successierechten 2003, nummer 7-8, 7-8/1 - 7-8/7