Julie De Pooter

2020

 

  • Game over voor de verzekeringsgift na het arrest van het Grondwettelijk Hof, Nieuwsbrief Successierechten 2020, Kluwer, nr. 1, pag. 1-5 (co-auteur M. Delboo)