Emile Van Tongerloo

2019

  • Woning aan de kust: aftrekvoorwaarden blijven onze(e)ker, noot bij Cass. 21 september 2018, Vermogensplanning in de praktijk, Larcier, 2019/1, pag. 28-32 
  • Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst: fiscale gevolgen toegelicht, Vermogensplanning in de Praktijk, pag. 56-61 (co-auteur M. Delboo)
  • Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks: passeer langs start en ga terug naar af, Vermogensplanning in de Praktijk, pag. 46-47 (co-auteur M. Delboo)