Chloë De Bruyn

2021

  • De rechterlijke bevoegdheid inzake de kwijtschelding of mildering van een belastingverhoging, Nieuwsbrief Successierechten, Kluwer, nr. 3, pag. 1-5 (co-auteur M. Delboo)