Chloë De Bruyn

2016

  • Fiscaal jaaroverzicht 2016, Wolters Kluwer, 2017, p. 514. (co-auteurs DE CONINCK, L., DEFOOR, W., DERYCKE, M., KELL, L., MORTIER, F., SOETE, P., THYS, S., VANDEN BERGHE, B., VANHEESWIJCK, L., VAN KEIRSBILCK, M., VERTOMMEN, S., WILLEMS, W.)
  • Vijf jaren fiscale bemiddeling inzake successie- en registratierechten: een tour d’horizon, Not.Fisc.M. 2016, afl. 5, 170-183. (co-auteur COUBEAU, H.)
  • Familiale vrijstellingen in Wallonië enkel voor de nalatenschap van een Rijksinwoner, Nieuwsbrief Successierechten 2016, afl. 4-5, 1-5. 
  • Vormt artikel 5 W.Succ. (huidig art. 2.7.1.0.4 VCF) een voldoende grond om een sterfhuisclause te belasten?, Fisc.Koer. 2016, afl. 12, 730-733. 
  • Hoe moet voor de berekening van de successierechten (in Vlaanderen “erfbelasting”) de belastbare grondslag worden berekend ingeval een erflater heeft voorzien in een omgekeerd duolegaat waarbij ten gunste van een bijzondere legataris de betaling is voorzien van een vaste som en een bepaalbaar bedrag gelijk aan de successierechten die door de legatarissen verschuldigd zijn?, Fisc.Koer. 2016, afl. 11, 704-709. 
  • Kan de betrokkene voor de periode dat hij in België over een (tweede) woning beschikte als Belgisch rijksinwoner worden beschouwd en bijgevolg aan de personenbelasting worden onderworpen?,  Fisc.Koer. 2016, afl. 9, 637-640. 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op