Chloë De Bruyn

2014

  • Fiscaal jaaroverzicht 2014, Wolters Kluwer, 2015, p 493. (co-auteurs CALLEBAUT, T., DE CONINCK, L., DE BRUYN, C., DEFOOR, W., DERYCKE, M., ENGELEN, J., KELL, L., MORTIER, F., SOETE, P., STROOBANT, E., VAN BAELEN, O., VAN KEIRSBILCK, M., VANHEESWIJCK, L., VERTOMMEN, S.)
  • Komen de erfgenamen bij toepassing van artikel 131 W.Succ. in aanmerking voor kwijtschelding van de opgelegde boete? Kan de fiscale rechter een administratieve boete die inzake successierechten wordt opgelegd, verminderen of kwijtschelden?, Fisc.Koer. 2014, afl. 18, 674-677. 
  • Is het verschil in behandeling dat het Brussels Gewest inzake successierechten voorziet tussen wettelijke en feitelijke samenwonenden strijdig met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel?, Fisc.Koer. 2014, afl. 16, 631-633. 
  • Kan er in het geval van het verlenen van een recht van erfpacht, gevolgd door de verkoop van het bezwaard onroerend goed, sprake zijn van simulatie?, Fisc.Koer. 2014, afl. 15, 602- 606. 
  • Feitelijk samenwonenden en de voorwaarden voor toepassing van het tarief van erfgerechtigden in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden van artikel 48 W.Succ. (Vlaams) vervuld? Volgt uit het bewijs van daadwerkelijk feitelijk samenwonen ook een vermoeden van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding?, Fisc.Koer. 2014, afl. 14, 580-584. 
  • Zijn de schulden van de overledene, nl. de schulden als gevolg van de eerdere overbedeling van de huwgemeenschap en de schulden als gevolg van schenkingen bij wijze van schulderkenning, aftrekbaar als passiva van de nalatenschap?, Fisc.Koer. 2014, afl. 11, 508-513. 
  • Kwalificeert de belastingplichtige voor de toepassing van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag als een inwoner van België dan wel als een inwoner van Frankrijk? Beschikt een belastingplichtige die in België in een rusthuis verblijft in ons land over een ‘duurzaam tehuis’?, Fisc.Koer. 2014, afl. 8, 432-433. 
  • Kan de verzaking aan het recht van natrekking blijken uit een geheel van feitelijke elementen of moet de afstand schriftelijk worden geformaliseerd ?”, Fisc.Koer. 2014, afl. 5, 342-343 
  • Fiscaal jaaroverzicht 2013, Wolters Kluwer, 2014, p. 309. (co-auteurs CALLEBAUT, T., DE BECKER, N., DE CONINCK, L., DEFOOR, W., DERYCKE, M., ENGELEN, J., KELL, L., STROOBANT, E., SOETE, P., VAN BAELEN, O., VAN KEIRSBILCK, M., VAN HEESWIJCK, L., VERTOMMEN, S., SABLON, S.)
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op