Ariadne Van den Broeck

2015

  • Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2015, TEP 2016, 243-418. (co-auteurs Verbeke, A.L., Adriaens, E. en Goossens, E. (eds.))
  • Het onderscheid tussen de onmiddellijke en de latere vrijstelling van inbreng, RW 2015-2016, 370-374.
  • Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2014, TEP 2015, 109-242. (co-auteurs Verbeke, A.L., Adriaens, E. en Goossens, E. (eds.))
  • Gelijkheid onder erfgenamen in de notariële praktijk, in Buyssens, F. en Verbeke, A.L., Notariële actualiteit 2014-2015 in Leuvense Notariële Geschriften, Antwerpen, Intersentia, 2015, 47-53.
  • Financiële gevolgen van arbeidsinspanningen door een echtgenoot aan een eigen goed van een van de echtgenoten, TEP 2015, 263-287.