Nieuwsbrief september 2021

Thuiswerkvergoeding: geen impact op belastingregime huurinkomsten

 

Eigenaars van een verhuurd pand worden zwaarder belast als de huurder het pand geheel of gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroep. Door de coronacrisis werd telewerken sterk aangemoedigd en zelfs verplicht en veel werkgevers betalen hiervoor een onkostenvergoeding. Wordt de eigenaar hierdoor zwaarder belast?

Belasting verhuurde onroerende goederen

 

Als de huurder het pand enkel voor privédoeleinden gebruikt, wordt de belasting berekend op het kadastraal inkomen verhoogd met 40 %. Gebruikt hij het pand beroepsmatig, dan wordt de belasting berekend op de werkelijke huurinkomsten, wat meestal minder interessant is. Ook bij gemengd gebruik wordt de belasting berekend op de werkelijke huurinkomsten, tenzij er een geregistreerd huurcontract is, waarin een uitsplitsing wordt gemaakt. Dan wordt de verhuurder belast op basis van het kadastraal inkomen verhoogd met 40 % voor het privégedeelte en op basis van de werkelijke huurinkomsten voor het beroepsmatig gebruikte gedeelte.

 

Wanneer is er sprake van beroepsmatig gebruik?

 

De fiscus neemt aan dat een natuurlijk persoon het onroerend goed voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt:

  • ofwel, wanneer hij het geheel of een gedeelte van de huurprijs of huurlasten als werkelijke beroepskosten aftrekt;
  • ofwel, wanneer hij van zijn werkgever terugbetalingen ontvangt van kosten die eigen zijn aan de werkgever en die geheel of gedeeltelijk de huurprijs en huurlasten van het beroepsmatig gebruik van het onroerend goed dekken, en die op hun beurt bij de werkgever als beroepskosten of uitgaven worden geboekt.

 

Impact thuiswerkvergoedingen?

 

De Minister van Financiën heeft zich recent uitgesproken over de impact van thuiswerkvergoedingen op het belastingregime van de huurinkomsten (Vr. en Antw. Kamer 2020-2021, afl. 53, 201-203).

 

De forfaitaire kantoorvergoeding die een werkgever bij thuiswerk betaalt, dekt alle kosten die courant moeten worden gemaakt om de beroepsactiviteit op een normale manier thuis te kunnen uitoefenen. Hoewel in deze kosten ook de kosten voor het gebruik van een kantoorruimte bij de werknemer thuis begrepen zijn (zoals de huur), mag volgens de minister worden aangenomen dat de toekenning van die vergoeding door de werkgever op zich niet tot gevolg heeft dat de verhuurder zal belast worden op basis van de werkelijke huurprijs en huurvoordelen.

 

Wanneer de werknemer-huurder echter aanspraak maakt op de aftrek van het geheel of een gedeelte van de huurprijs of huurlasten, of de werkgever de huur of huurlasten wel (afzonderlijk) als een eigen kost van de werkgever terugbetaalt, dan heeft dit gevolgen voor de verhuurder. Het belastbaar onroerend inkomen zal in dat geval op basis van het totale bedrag van de werkelijke huurprijs en huurvoordelen worden vastgesteld.

 

Wanneer de werknemer-huurder enkel forfaitaire beroepskosten in aftrek brengt en hij van zijn werkgever geen terugbetaling van de huurprijs of huurlasten heeft ontvangen, wordt de verhuurder belast op het kadastraal inkomen verhoogd met 40 %.

 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op