Nieuwsbrief september 2021

Aftrekbeperking voor autokosten: wat betekent het concreet?

 

Bij de aankoop van een nieuwe wagen als zelfstandige of via een vennootschap kan men een deel van de kosten voor deze wagen in aftrek brengen als beroepskost. Om de werkelijke kostprijs van een bedrijfswagen te berekenen, is het dus van belang te weten welke kosten aftrekbaar zijn en hoeveel belastingbesparing dat oplevert.

Aftrekbare kosten verminderen de belastbare grondslag

 

Ondernemingen kunnen in principe alle beroepskosten in aftrek brengen van hun belastbare inkomsten. De aftrekbaarheid van beroepskosten kent evenwel bepaalde beperkingen. Voor autokosten van personenwagens heeft de wetgever in dat verband een ‘aftrekbaarheidsformule’ uitgedokterd. Beroepsmatige autokosten zijn (voor wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018) slechts aftrekbaar ten belope van een bepaald percentage, berekend volgens die formule. De CO2-uitstoot van de wagen is daarbij van doorslaggevend belang.

 

Formule aftrekbare autokosten

 

De exacte formule om de kostenaftrek te berekenen is als volgt:

 

percentage kostenaftrek = 120 – (0,5 x CO2 g/km x brandstofcoëfficiënt)

 

De brandstofcoëfficiënt is een cijfer dat bepaald wordt afhankelijk van de brandstof van een wagen. Deze coëfficiënt bedraagt:

  • 1 voor voertuigen met enkel een dieselmotor;
  • 0,90 voor een voertuig op aardgas (CNG) en met minder dan 12 fiscale PK;
  • 0,95 voor andere voertuigen (benzine, hybride, elektrisch, LPG).

Levert de formule een percentage op dat lager is dan 50%, dan wordt de aftrek beperkt tot 50%. Levert de formule een percentage op dat hoger is dan 100%, dan wordt de kostenaftrek beperkt tot 100%. Een uitzondering hierop zijn wagens met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer, waarvoor de kostenaftrek steeds beperkt tot is 40%.

 

Het percentage dat men bekomt (desgevallend beperkt tot de hierboven vermelde percentages), wordt in laatste instantie beperkt pro rata het beroepsgebruik van de wagen. Voor een wagen die volledig beroepsmatig gebruikt wordt, blijft het percentage volgens de formule behouden. Gebruikt u de wagen bijvoorbeeld voor de helft privé, dan moet u ook het percentage van de kostenaftrek halveren.

 

Op welke kosten is de aftrekbeperking van toepassing?

 

De aftrekbeperking slaat in principe op alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten verbonden aan de wagen. Het gaat in eerste instantie over de aankoopprijs (of afschrijvingen), maar ook alle andere kosten zijn slechts aftrekbaar ten belope van hogervermelde aftrekbeperking (brandstofkosten, herstellingen, verkeersbelasting, verzekering, etc.).

 

Een uitzondering op de aftrekbeperking vormen de financieringskosten (zoals interesten) met betrekking tot de lening, huurkoop, leasing, ... Deze zijn volledig aftrekbaar. Ook autokosten die aan derden worden doorgerekend (als ze afzonderlijk en uitdrukkelijk op een factuur zijn vermeld) en de solidariteitsbijdrage op bedrijfswagens zijn niet onderworpen aan de aftrekbeperking.

 

Voorbeeld

 

Onderstaand voorbeeld illustreert de berekening van de aftrekbeperking en vergelijkt een plug-in hybride wagen met een dieselwagen, waardoor onmiddellijk het belang van de CO2-uitstoot duidelijk wordt.

 

BMW 530e (plug-in hybride): Cataloguswaarde € 62.500, CO2-uitstoot 31 g/km

  • Percentage kostenaftrek = 120 – (0,5 x 31 x 0,95) = 105,28%, maar de maximale kostenaftrek wordt beperkt tot 100%.

 

BMW 520d (diesel): Cataloguswaarde € 55.000, CO2-uitstoot 126 g/km

  • Percentage kostenaftrek = 120 – (0,5 x 126 x 1) = 57%.

 

Indien een zelfstandige (eenmanszaak) de wagen voor 75% beroepsmatig gebruikt, levert de aankoop van hogervermelde plug-in versie een aftrekbare beroepskost op van € 46.875 (62.500 x 100% kostenaftrek x 75% beroepsmatig gebruik). Deze beroepskost levert een besparing op voor de zelfstandige in de personenbelasting, waarvan de hoogste tarieven 50% bedragen. De netto kostprijs voor de plug-in hybride kan dus geraamd worden op € 39.062,50 (62.500 – (46.875 x 50% belastingbesparing)).

 

Bij de aankoop van de hogervermelde dieselvariant zou de beroepskost ten belope van € 23.512,50 (55.000 x 57% kostenaftrek x 75% beroepsmatig gebruik) aftrekbaar zijn. De netto kostprijs voor de dieselwagen kan dus geraamd worden op € 43.243,75 (55.000 – (23.512,50 x 50% belastingbesparing)).

 

De duurdere (en beter uitgeruste) hybridevariant kost door de hogere aftrekmogelijkheid een pak minder in aankoop. Bovendien geniet de hybride wagen van een veel grotere aftrek op alle andere autokosten (zoals brandstof, verzekering, onderhoud, …)

 

Dezelfde redenering geldt voor vennootschappen, maar daar zal het belastingvoordeel slechts 20 of 25% zijn, afhankelijk van het toepasselijke tarief van de vennootschapsbelasting.

 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op