Nieuwsbrief september 2021

 •  

  De schenking van aandelen van een familiale vennootschap kan genieten van een vrijstelling van schenkbelasting. Deze vrijstelling blijft alleen behouden als de familiale vennootschap voldoet aan een aantal strikte voorwaarden. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is recent dieper ingegaan op één van deze voorwaarden, namelijk de vereiste van behoud van kapitaal/eigen vermogen en de vraag of deze voorwaarde de uitkering van liquidatiereserves toelaat.

 •  

  Bij de aankoop van een nieuwe wagen als zelfstandige of via een vennootschap kan men een deel van de kosten voor deze wagen in aftrek brengen als beroepskost. Om de werkelijke kostprijs van een bedrijfswagen te berekenen, is het dus van belang te weten welke kosten aftrekbaar zijn en hoeveel belastingbesparing dat oplevert.

 •  

  Wanneer gelden op een gemeenschappelijke rekening van beide echtgenoten niet worden verdeeld na het overlijden van de echtgenoot die als eerste overlijdt, bestaat het risico op dubbele belasting. In een recent standpunt geeft de Vlaamse Belastingdienst aan wat de erfgenamen dienen aan te tonen om dit te vermijden.

 •  

  Eigenaars van een verhuurd pand worden zwaarder belast als de huurder het pand geheel of gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroep. Door de coronacrisis werd telewerken sterk aangemoedigd en zelfs verplicht en veel werkgevers betalen hiervoor een onkostenvergoeding. Wordt de eigenaar hierdoor zwaarder belast?

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op