Nieuwsbrief september 2019

 

 
 • Voor de waardering van een aantal courante voordelen van alle aard werden per KB forfaitaire waarderingsregels vastgelegd. De fiscus aanvaardt niet dat een lager bedrag in aanmerking wordt genomen, zelfs als de werkelijke waarde van het voordeel lager is. In een arrest van 28 mei 2019 heeft het hof van beroep te Antwerpen deze zienswijze afgewezen.

   

   

   
 • Het beding van aanwas wordt veelvuldig gebruikt in het kader van een vermogensplanning. Dat is ook de Vlaamse Belastingdienst niet ontgaan. In een recente beslissing heeft zij zich uitgesproken over de mogelijkheid om de geldigheidsvoorwaarden van dergelijk beding te vervullen door een voorafgaande schenking te verrichten.

   

   
 • Net zoals de regeringsonderhandelingen, loopt ook de indiening van elektronische belastingaangiftes niet altijd van een leien dakje in ons land. In navolging van Tax-on-web eerder dit jaar, kampte nu ook Biztax met technische problemen. Dat is niet per se slecht nieuws voor u als belastingplichtige, want vaak zijn die technische problemen de aanleiding voor een verlenging van de indieningstermijn.

   

   
 • De Federatie van Notarissen maakte recent de balans op van (bijna) één jaar nieuw erfrecht. In de periode van 1 september 2018 tot 16 augustus 2019 werden 60.210 testamenten opgemaakt die via een notaris werden geregistreerd. Dit is een aangroei van maar liefst 15,6% tegenover dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het gaat zowel om nieuwe als wijzigende testamenten. Hoe is dit te verklaren?

   

   
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op