Nieuwsbrief november 2017

Verkooprecht bij de aankoop van een onroerend goed: wijzigingen op til?

Wie een woning of een ander onroerend goed aankoopt, moet bovenop de aankoopprijs en de notariskosten ook een belasting betalen, namelijk het verkooprecht (vroeger ‘registratierecht’). De Vlaamse Regering heeft een hervorming van deze belasting aangekondigd.

Huidige situatie

 

Het algemeen tarief van het verkooprecht bedraagt in Vlaanderen 10%. Naast dit algemeen tarief bestaan er diverse fiscale gunstmaatregelen. Eén van deze gunstmaatregelen, het klein beschrijf, ligt nu onder vuur.

 

Het klein beschrijf houdt in dat wie in Vlaanderen een ‘bescheiden’ woning aankoopt, of een perceel bouwgrond waarop een ‘bescheiden’ woning wordt gebouwd, geen 10%, maar slechts 5% verkooprecht verschuldigd is. Of een woning al dan niet ‘bescheiden’ is, wordt hoofdzakelijk bepaald aan de hand van haar (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen. Ligt dat (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen lager dan € 745, dan is het klein beschrijf van toepassing.

 

En net hier wringt het schoentje: het kadastraal inkomen is de geschatte jaarlijkse huuropbrengst van het onroerend goed, maar dit is sinds 1975 niet meer geactualiseerd. Hierdoor is het perfect mogelijk dat er minder verkooprecht verschuldigd is op de aankoop van een oude villa op het platteland (die nog een laag kadastraal inkomen heeft) dan op de aankoop van een klein appartement in de stad (dat een hoger kadastraal inkomen heeft).

 

Wat is het voorstel?

 

Omdat het onderscheid tussen het klein en het groot beschrijf in veel gevallen als onrechtvaardig wordt aangevoeld, heeft de Vlaamse Regering beslist om dit onderscheid weg te werken. Hoe dit concreet zal gebeuren is echter nog niet definitief beslist. Afgaand op de verklaringen van de bevoegde Vlaamse minister, zal er wellicht al in de loop van 2018 een eengemaakt tarief worden ingevoerd dat tussen 5% en 10% zal liggen. Het verkooprecht zal dan louter berekend worden op basis van de aankoopprijs van het onroerend goed, en niet langer afhankelijk zijn van het kadastraal inkomen ervan.

 

Door de invoering van een eenvormig tarief tussen 5% en 10% zal de aankoop van een bescheiden woning duurder worden. De aankoop van vastgoed dat niet onder deze gunstmaatregel valt – wat  toch het geval is voor de meerderheid van het vastgoed – zal dan goedkoper worden. Het valt af te wachten of de Vlaamse Regering deze hervorming zonder bijkomende correcties zal durven doorvoeren.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op