Nieuwsbrief april 2020

Zonder verplaatsing naar de notaris: digitale volmacht "to the rescue"

Sinds 20 april mogen notarissen opnieuw alle aktes verlijden en niet langer uitsluitend dringende aktes. Om de werking van het notariaat in tijden van social distancing te garanderen, wordt het mogelijk om een digitale volmacht te verlenen. Zo kan de notaris uw notariële akten verlijden zonder uw fysieke aanwezigheid.Niet langer beperkt tot ‘dringende akten’

  

Notariskantoren stellen alles in het werk om de burger ook in tijden van het coronavirus op een veilige manier bij te staan. De richtlijnen die elke notaris aanvankelijk meekreeg van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, waren om fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden en de ondertekening van alle niet-dringende akten uit te stellen.

 

Deze maatregelen zijn uiteraard goed bedoeld en noodzakelijk om een verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken, maar blijven niet lang werkbaar. Daarom mogen notarissen sinds 20 april opnieuw alle aktes verlijden. Om de gezondheid van de partijen bij de akte, de notarissen en hun medewerkers niet nodeloos in gevaar te brengen, zullen zoveel mogelijk aktes op afstand worden verleden.

 

Digitale volmacht

 

Hiervoor wordt weldra een oplossing in het leven geroepen: de digitale volmacht. Zo krijgt een gemachtigde langs digitale weg de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever een notariële akte te ondertekenen.

 

U kan deze volmacht geven aan een medewerker van de notaris of aan een vertrouwenspersoon die zich dan in uw plaats naar de notaris verplaatst. Zo kan de notariële akte toch doorgaan zonder dat u zich fysiek naar het notariskantoor moet verplaatsen. De inhoud van de akte wordt uiteraard op voorhand besproken met de notaris, zij het vanop afstand.

 

Het volstaat dat u een digitale volmacht verleent via een videoconferentie die door de notaris wordt opgezet. Tijdens deze videoconferentie geeft de notaris toelichting bij de volmacht, maar ook al bij het ontwerp van de notariële akte die door de volmachthouder zal worden ondertekend. Verleent u een volmacht voor de ondertekening van bijvoorbeeld een koopakte, dan zal de notaris u via de videoconferentie meteen ook alle nodige uitleg verschaffen over het ontwerp van de koopakte. Het gaat om een authentieke volmacht die geen enkele ruimte voor discussie laat.

 

Ondertekenen gebeurt elektronisch via een e-ID of via de itsme-applicatie. Minstens zolang de coronamaatregelen gelden, gebeurt dit kosteloos (geen ereloon voor de notaris, geen kosten en geen belastingen). Met een internetverbinding, een e-ID of de itsme-applicatie en de juiste pincode, kan de volmacht dus vanop eender welke locatie worden gegeven.

 

Eens alle partijen de akte dankzij deze digitale volmacht hebben ondertekend en de notaris de akte heeft geregistreerd, zal de notaris een kopie van de akte naar de partijen versturen.

 

Een wet waardoor de digitale volmacht mogelijk wordt gemaakt, zal zeer binnenkort door het parlement goedgekeurd worden. In de tussentijd treft de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat alle voorbereidingen om de digitale volmacht technisch te faciliteren. Verwacht wordt dat deze mogelijkheid tegen begin mei effectief beschikbaar zal zijn.