Nieuwsbrief september 2018

  • Alle werknemers en bedrijfsleiders die kosteloos een woning ter beschikking gesteld krijgen van hun werkgever of vennootschap worden voortaan op dezelfde manier belast. De fiscus heeft zich immers neergelegd bij de rechtspraak die de bestaande regeling als discriminatoir heeft bestempeld. De regering heeft al aangekondigd dat ze deze toestand enigszins zal bijsturen, zonder aan het gelijkheidsbeginsel te raken.

  • Het hof van beroep van Gent moest zich in een arrest van 29 maart 2018 uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij in de laatste levensfase heeft bijgestaan. Eerbiedigt het recht het dankbare gebaar van de zieke of behoedt het hem en zijn erfgenamen voor erfenisbejaging?

  • In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 25 juni 2018 doet de rechter uitspraak over de fiscale behandeling van een tantième die werd toegekend aan een zaakvoerder-vennootschap. De rechter besluit in zijn vonnis tot toepassing van de algemene antimisbruikbepaling en verwerpt een groot deel van de toegekende tantième als aftrekbare beroepskost.

  • Vanaf 1 september 2018 kunnen ongehuwde koppels bij de verwerving van een onroerend goed al voorzien dat dit goed bij een later huwelijk automatisch tot hun gemeenschappelijk vermogen zal behoren. Hierdoor kunnen zij een tweede notariële akte met bijhorende kosten vermijden.

  • Bij de recente hervorming van het huwelijksvermogensrecht werd de regeling voor het voortbestaan van de voordelen die echtgenoten elkaar tijdens hun huwelijk hebben toegekend grondig gewijzigd.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op