Nieuwsbrief september 2017

  • Echtgenoten die scheiden met onderlinge toestemming (EOT) zullen in de toekomst niet langer in persoon voor de rechtbank moeten verschijnen.

  • Op 1 september 2017 werd de wet over het nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet voert de grootste hervorming van het erfrecht sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek door, en heeft verregaande gevolgen voor ieder van ons. De hoofdlijnen van het nieuwe erfrecht vindt u in onze Vermogensflash van 7 juli 2017.

  • Einde juli stelde de regering haar ‘Zomerakkoord’ voor. De langverwachte verlaging en hervorming van de vennootschapsbelasting gaat helaas gepaard met een aantal nieuwe maatregelen die de spaarder en de belegger op verschillende manieren zullen raken. De aangekondigde maatregelen zouden ingaan vanaf 1 januari 2018. Wat treft u als belegger?

  • Na het bereiken van het zomerakkoord kon de regering (eindelijk) uitpakken met haar langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting. Een van de opvallendste maatregelen is uiteraard de voorziene tariefverlaging van 29% tot 25%, en zelfs 20%, voor de eerste schijf van € 100.000 voor kleine vennootschappen. Echter, dit alles kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven wil men de hervorming “budgetneutraal” houden. Zo werd onder meer duidelijk dat de regering de fiscale behandeling van kapitaalverminderingen van vennootschappen drastisch wil gaan hervormen, waardoor roerende voorheffing zou verschuldigd worden. Belasting op de terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal, quo vadis?

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op