Nieuwsbrief oktober 2021

 •  

  Bitcoins en bij uitbreiding alle andere cryptomunten zijn in de beleggerswereld nogal hot. Waar vroeger alle private bankers hun ogen al wegdraaiden toen ze ter sprake kwamen, hebben nu zelfs de grootbanken, een beetje tegen heug en meug, er oog voor. Maar hoe zit dat fiscaal? Zowel op het vlak van inkomstenbelasting als op het vlak van erfbelasting valt er wel iets over te zeggen.

 •   

  De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft op 1 oktober 2021 een nieuw standpunt gepubliceerd in navolging van een arrest van het hof van beroep te Gent. Met haar nieuwe standpunt komt zij terug op haar eerdere standpunt over de aanvaardbaarheid van een regularisatieheffing als passief in de aangifte van nalatenschap.

 •  

  Wanneer een werknemer of een bedrijfsleider een bedrijfswagen kosteloos mag gebruiken, is er sprake van een belastbaar voordeel. Omdat het niet evident is om de werkelijke waarde van dat voordeel in elk individueel geval concreet te bepalen, wordt dit “voordeel van alle aard” (VAA) forfaitair vastgesteld. Hoe wordt dit VAA bepaald?

 •  

  Het niet aangeven van buitenlandse roerende inkomsten of het nalaten melding te maken van buitenlandse rekening(en) in de aangifte in de personenbelasting kan aanleiding geven tot supplementaire aanslagen, waarbij de fiscus meestal een belastingverhoging van 50% toepast. In een recent vonnis beslist de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen daar echter anders over en oordeelt dat - vooraleer men dergelijke belastingverhoging kan opleggen – er voldoende bewijs voorhanden moet zijn van bedrieglijk opzet in hoofde van de belastingplichtige (Rb. Antwerpen 3 mei 2021).

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op