Nieuwsbrief oktober 2020

 •  

  Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering bevat de ambitie om enkele belangrijke hervormingen door te voeren. Er ligt een voorontwerp van decreet op tafel waarin drie grote aanpassingen op het vlak van de erfbelasting worden doorgevoerd, evenals een beperkte wijziging in de schenkbelasting. Een kort overzicht, alsook een update over de reeds eerder aangekondigde afschaffing van de kaasroute.

 •  

  Het systeem van fiscale regularisaties loopt stilaan op zijn einde. Het recente federale regeerakkoord voorziet de afschaffing van de mogelijkheid tot fiscale regularisatie (op federaal niveau) op 31 december 2023. Voor wat betreft erf- en registratiebelasting (op Vlaams niveau) is eind 2020 de deadline om een regularisatiedossier in te dienen. Overweegt u om nog een regularisatieaangifte in te dienen, dan schiet u beter op tijd in actie.

 •  

  Op 14 oktober 2020 heeft VLABEL uiteindelijk een aangepast standpunt gepubliceerd over de fiscale behandeling van een gesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbij de blote eigenaar zijn deel in de prijs betaalt met geld dat eigenlijk afkomstig is van de vruchtgebruiker(s).

 •  

  Inmiddels is het centrale register waarin alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ van een vennootschap of andere Belgische juridische entiteit geregistreerd staan (het ‘UBO-register’) u welbekend. Met het Koninklijk Besluit van 23 september 2020 werden een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving rond het register. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op