Nieuwsbrief oktober 2018

  • Binnen afzienbare tijd moet bepaalde informatie over de uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke entiteiten opgenomen worden in het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owner’-register). Wat betekent dit voor uw burgerlijke maatschap?

  • Om van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s te genieten moet een vennootschap sinds 1 januari 2018 aan minstens één van haar bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van € 45.000 toekennen. Bovendien is elke vennootschap die geen of te weinig bezoldigingen toekent aan haar bedrijfsleiders een bijkomende heffing van 5% verschuldigd. Recent is deze regeling op een aantal punten gewijzigd.

  • Met ingang van 1 september 2018 geldt in Vlaanderen een vrijstelling van schenkbelasting op de waarde van de goederen waarop reeds erfbelasting werd betaald en die binnen het jaar worden 'doorgeschonken'. Wanneer kunt u gebruik maken van deze gunstregeling?

  • Wat als een overledene goederen nalaat in een ander land dan het land waarvan hij inwoner was? Dit internationale aspect van een nalatenschap is niet alleen een aandachtspunt op burgerrechtelijk vlak, maar ook op fiscaal vlak. In vele gevallen leidt dit immers tot dubbele belastingheffing.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op