Nieuwsbrief oktober 2017

  • Op de ministerraad van 28 september 2017 bereikte de regering een akkoord over de concrete uitwerking van de taks op effectenrekeningen. Wat u als belegger moet weten over deze taks aan de hand van 5 vragen en antwoorden.

  • Kleinkinderen kunnen de erfenis van de grootouders vaak beter gebruiken dan de kinderen. Daarom kan het interessant zijn om een deel van het vermogen rechtstreeks over te dragen aan de kleinkinderen en de generatie van de kinderen over te slaan, het zgn. “generation skipping”. De hervorming van het erfrecht maakt het mogelijk om door middel van globale en punctuele erfovereenkomsten aan “generation skipping” te doen. Daarenboven heeft de Vlaamse regering op 6 oktober 2017 een fiscale regeling van de erfenissprong goedgekeurd. Deze vernieuwingen pleiten ervoor om kleinkinderen een financieel steuntje in de rug te geven. Waar komen deze wijzigingen op neer?

  • Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Vanaf dan geldt als algemene regel dat de inbreng van de geschonken goederen gebeurt op basis van de intrinsieke waarde van de goederen op datum van schenking, geïndexeerd tot op de dag van overlijden, tenzij de schenking heeft plaatsgevonden met voorbehoud van vruchtgebruik. Deze hervorming zal niet alleen op uw toekomstige, maar ook op uw bestaande vermogensplanning een impact hebben.

  • Naar verluidt is in het voorontwerp van de nieuwe programmawet voorzien dat de fiscus toegang zou krijgen tot het recent in het leven geroepen “UBO-register”. In dit register zullen de identificatiegegevens van de uiteindelijke begunstigden (in het Engels ultimate beneficial owner of UBO) van bepaalde entiteiten worden opgenomen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op