Nieuwsbrief november 2022

  •  

    Sinds 15 december 2020 moeten Belgische belastingplichtigen in het buitenland verleden notariële schenkingsaktes in België laten registreren. Bijgevolg zal er in principe steeds schenkbelasting verschuldigd zijn op deze schenkingen. Een zoektocht naar alternatieve technieken dringt zich op. Daarbij rijst de vraag of een notariële akte, en dus de registratie in België, wel nodig is om aandelen op naam te schenken.

     

  • In het kader van het tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude heeft de regering recent een ingrijpende hervorming van onder andere de fiscale proceduretermijnen voorgesteld. Hieronder zetten wij de belangrijkste geplande wijzigingen voor u op een rijtje.

  • De verlenging van de duur van het vruchtgebruik wordt door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) onderworpen aan het verkooprecht. Het hof van beroep te Gent is echter een andere mening toegedaan in zijn arrest van 30 november 2021. Dat opent perspectieven inzake de fiscale behandeling van de verlenging van het recht van vruchtgebruik.

  • Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 27 oktober 2022 uitgesproken over de verschillende vernietigingsberoepen ingesteld tegen de wet inzake de jaarlijkse taks op effectenrekeningen (‘JTER’). In het algemeen blijven de bepalingen van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen verder van toepassing, uitgezonderd de ‘specifieke’ antimisbruikbepaling en de retroactieve werking van de algemene antimisbruikbepaling.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op