Nieuwsbrief november 2019

 

 
 • Het hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 1 oktober 2019 een minder ruime invulling gegeven aan de algemene antimisbruikbepaling dan de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Aangezien een kapitaalvermindering (tot voor 1 januari 2018) belastingvrij kon verlopen door deze volledig aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal, mag er volgens het hof niet besloten worden tot fiscaal misbruik enkel en alleen omdat de belastingplichtige gebruik maakt van deze mogelijkheid.

   

   
 • Een beding van aanwas vereist een gelijkaardige levensverwachting en een gelijkwaardige inleg. In geval van een ongelijke levensverwachting werd lange tijd aanvaard dat deze ongelijkheid gecompenseerd werd met een ongelijke inleg. In een standpunt van 19 september 2018 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) beslist dat deze compensatie niet langer aanvaard wordt. Gevreesd werd voor "oude" aanwasbedingen met inlegcompensatie. Vlabel heeft nu duidelijkheid gebracht voor de aanwasbedingen die afgesloten werden voor 19 september 2018.

   

   
 • Op 30 september 2019 werd het langverwachte regeerakkoord van de Vlaamse Regering voorgesteld. De uitdoving van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 en de vermindering van de registratierechten op de aankoop van een enige eigen woning kregen reeds veel aandacht in de media. Ook op het vlak van erf- en schenkbelasting kondigt het Vlaamse regeerakkoord enkele nieuwigheden aan: de verlenging van de verdachte periode voor schenkingen, de afschaffing van het duo-legaat en de invoering van een "best friend"-regeling.

   
 • In een arrest van 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 7 februari 2018 waarmee de zogeheten "effectentaks" werd ingevoerd ongrondwettig verklaard. Het Grondwettelijk Hof heeft de wet integraal vernietigd.

   

   
 • De Vlaamse fiscale wetgeving biedt de mogelijkheid om aandelen van een familiale vennootschap belastingvrij te schenken of te laten vererven aan een vast tarief van 3% of 7%. Door een strenge interpretatie van de voorwaarden kwamen aandelen van vastgoedvennootschappen vaak niet in aanmerking. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) versoepelt nu haar standpunt: vastgoedvennootschappen die hun professioneel vastgoed op commerciële wijze exploiteren en beheren kunnen eventueel toch in aanmerking komen (voorafgaande beslissing nr. 19008 van 29 april 2019).

   

   
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op