Nieuwsbrief november 2018

  • In een arrest van 5 september 2018 heeft het hof van beroep te Gent bevestigd dat de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder, net zoals in andere vennootschappen, ook in een burgerlijke maatschap uitzonderlijk mogelijk is. 

  • Een woning aan zee op kosten van uw vennootschap, het blijft een doorn in het oog van de fiscus. Dit blijkt opnieuw uit een arrest van het Hof van Cassatie van 21 september 2018. Daarin neemt het Hof een strenge houding aan tegenover de aftrek van kosten van een woning aan zee die door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld aan haar zaakvoerder.

  • In onze eerdere nieuwsbrieven kon u reeds lezen dat op 1 september 2018 niet alleen het nieuwe erfrecht in werking is getreden, maar ook het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Eén van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht heeft betrekking op het statuut van de aandelen van vennootschappen die echtgenoten aanhouden binnen hun huwelijk. We zetten de nieuwe spelregels op een rijtje.

  • Belgen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro zijn onderworpen aan de zogenaamde  ‘effectentaks’. De taks voor de eerste referentieperiode moet uiterlijk op 20 december a.s. betaald worden door de Belgische tussenpersonen. Nochtans werden pas begin november de uitvoeringsmodaliteiten bekend gemaakt. 

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op