Nieuwsbrief mei 2022

  • De fiscus heeft recent een nieuwe stap gezet in de digitalisering van haar diensten. Sinds 1 mei 2022 kunt u uw onderhandse niet-notariële schenking online aanbieden ter registratie op MyMinfin. 

  • In de rechtspraak zijn veel gevallen bekend waarin de bezoldigingstheorie niet aanvaard werd, waardoor de aftrek van de kosten van de woning die een vennootschap ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider werd verworpen. In een zaak waarin de omzet dankzij de prestaties van haar bedrijfsleider aanzienlijk was gestegen, aanvaardde het hof van beroep te Antwerpen recent toch de toepassing van de bezoldigingstheorie.

  •  

    Het belang van de kwalificatie als eigen of gemeenschappelijke gelden wordt vaak onderschat. Dat verklaart ook waarom veel echtgenoten hun geldzaken niet steeds op een correcte manier organiseren. Wanneer het fout loopt, zullen de gevolgen vaak onbillijk zijn. Een verwittigd man is er twee waard.

  •  

    De belastingadministratie heeft de voorbije weken reeds de eerste brieven verstuurd met de toekenning van het kadastraal inkomen (KI) voor buitenlandse onroerende goederen. Bij de indiening van de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) moet het buitenlands KI voor de eerste keer worden aangegeven. Bijgevolg is het van belang om het toegekende KI nauwkeurig te controleren. Gaat u niet akkoord met het toegekende KI, dan bestaat er de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op