Nieuwsbrief mei 2019

  • U heeft het wellicht al gelezen of gehoord: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is op 1 mei 2019 in werking getreden. Dit betekent echter niet dat het WVV vanaf 1 mei ook reeds op elke vennootschap van toepassing is. U leest hierna vanaf wanneer en op welke vennootschappen het WVV concreet moet worden toegepast. 

  • In de kranten staat regelmatig te lezen dat een wedstrijdduif voor een groot bedrag is verkocht. Kadert dergelijke verkoop binnen het belastingvrije normaal beheer van het privévermogen of zijn deze inkomsten belastbaar als divers inkomen?

  • De Vlaamse decreetgever heeft eind 2016 een decreet uitgevaardigd waarin onder meer de fiscale behandeling van de verzekeringsgift in de sfeer van de erfbelasting aan bod kwam. Dit decreet kreeg reeds de nodige kritiek te verduren. De beroepsvereniging Assuralia diende een annulatieberoep in bij het Grondwettelijk Hof, maar hun verzoek werd op 28 februari 2019 afgewezen.

  • Een restschenking of fideïcommis de residuo is een veel gebruikte planningstechniek. U neemt bijvoorbeeld in een schenking aan de kinderen op dat hetgeen overblijft van het geschonken vermogen op het ogenblik van overlijden van een begiftigd kind, door de restschenking overgaat naar de kleinkinderen. Wat zijn echter de fiscale gevolgen indien u wenst terug te komen op een restschenking en hiervan afstand wenst te doen?

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op