Nieuwsbrief maart 2018

  • Voor niet-onverdeelde goederen kan er volgens de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) geen sprake zijn van een “beding van aanwas”. Indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden kan echter alsnog dezelfde fiscale regeling toegepast worden. Een correcte redactie van het beding blijft van cruciaal belang.

  • In onze vermogensflash van 12 maart jl. hebben wij u de belangrijkste wijzigingen die op komst zijn in de erfbelasting reeds toegelicht. Die hervorming is er onder meer op gericht om het nieuwe erfrecht, dat in werking treedt op 1 september 2018, zijn maximale uitwerking te laten krijgen. Ook de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft hieraan recent zijn bijdrage geleverd door een aantal standpunten in te nemen over de fiscale gevolgen van het nieuwe erfrecht.

  • Zoals toegelicht in onze vorige nieuwsbrief, is de Franse belasting op vermogens ingrijpend gewijzigd. De Franse wetgever heeft de algemene vermogensbelasting afgeschaft en vervangen door een vermogensbelasting op onroerend vermogen (de zogenaamde ‘Impôt sur la Fortune Immobilière’ (IFI)). Niet-ingezetenen van wie het Frans onroerend vermogen op 1 januari van het belastbare tijdperk de drempel van 1,3 miljoen euro (netto) overschrijdt, zullen gehouden zijn tot betaling van de belasting.

  • De Minister van Financiën heeft zich onlangs herhaaldelijk uitgesproken over de manier waarop de fiscus zal omgaan met de inlichtingen over buitenlandse vermogens die ze recent heeft ontvangen. Hij liet hierbij geen kans onbenut om de mogelijkheid van een (bijkomende) fiscale regularisatie aan te prijzen en te wijzen op de voordelen voor snelle beslissers.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op