Nieuwsbrief juni 2020

  • Naar aanleiding van een aantal recente fiscale controles is aan het licht gekomen dat de administratie nieuwe richtlijnen heeft uitgevaardigd voor belastingplichtigen met buitenlandse roerende inkomsten. Vooral mensen met een rekening in het buitenland worden geviseerd en riskeren bijkomende taxaties.

  • De huidige crisis dwingt ook de wetgever om op fiscaal vlak drastische maatregelen te nemen. Zo werkt de federale regering momenteel aan een regeling om getroffen vennootschappen en zelfstandigen die tijdens de coronapandemie in moeilijk vaarwater kwamen, uit de nood te helpen. Een van de opmerkelijkste maatregelen die werd aangekondigd is de mogelijkheid om in de vennootschaps- en personenbelasting de geleden verliezen van 2020 aan te rekenen op de winsten van 2019 (de zogenaamde ‘carry back’).

  • De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) heeft recent zijn standpunt 19006 inzake de toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst ingrijpend gewijzigd. Voortaan blijft de loutere toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst steeds onbelast (standpunt nr. 19006 d.d. 14 april 2020).

  •  

    In het kader van de vereffening-verdeling van een nalatenschap wordt een regeling getroffen over de tegoeden op een rekening waarvan de overledene, samen met een derde, co-titularis was. In deze dading wordt bepaald dat de derde de enige eigenaar is van de tegoeden. De zus van de overledene (en zijn enige erfgenaam) had de gelden wel voor de helft aangegeven in de aangifte van nalatenschap en vraagt op grond van de dading teruggave van de erfbelasting aan de belastingdienst. Zij vangt echter bot bij het Hof van Beroep te Gent (Gent 21 februari 2020).

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op