Nieuwsbrief januari 2019

  • Misschien heeft u het al gelezen of gehoord: de zorgvolmacht zit in de lift. Al meer dan 86.000 Belgen hebben in een notariële akte bepaald wat er met hun vermogen moet gebeuren wanneer zij omwille van hun gezondheidstoestand niet meer in staat zijn om dit zelf nog te beheren. Bovendien werd recentelijk een wet gestemd die het toepassingsgebied van de zorgvolmacht heeft uitgebreid naar persoonsgebonden aangelegenheden.

  • VVPRbis (‘verlaagde voorheffing / précompte réduit’) is een gunstregeling die voorziet in een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. Deze regeling laat toe dividenden van aandelen te ontvangen tegen een tarief van 15% (of 20%) in plaats van het gewone tarief van 30%. De rulingdienst heeft recent bevestigd dat het voordeel van deze regeling niet verloren gaat door de inbreng van aandelen in een burgerlijke maatschap.

  • Sinds geruime tijd is het mogelijk om de langstlevende echtgenoot verregaand te onterven indien er niet-gemeenschappelijke kinderen zijn. Het nieuwe erfrecht, dat in werking is getreden op 1 september 2018, heeft enkele wijzigingen aangebracht aan deze mogelijkheid. Enerzijds wordt de mogelijkheid om elkaars reservataire erfrechten te ontnemen uitgebreid en anderzijds wordt de wijze om deze regeling aan te nemen afhankelijk gemaakt van een strikt na te leven procedure, die zeker tijdig moet worden opgestart.

  • De Vlaamse Regering tracht met het decreet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 december 2018 (BS 28 december 2018) de Vlaamse Codex Fiscaliteit klaar te stomen voor de komende hervorming van het vennootschapsrecht. Wij zetten hierna kort de wijzigingen uiteen die een weerslag zullen hebben op de gunstregelingen voor familiale vennootschappen op het vlak van de schenk- en erfbelasting.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op