Nieuwsbrief januari 2018

  • Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting werd de regel ingevoerd dat vennootschappen jaarlijks minstens € 45.000 bezoldigingen moeten betalen aan één van hun bedrijfsleiders. Wat houdt deze regel in en wat zijn de gevolgen als de vennootschap onvoldoende bezoldigingen betaalt?

  • Het parlement buigt zich momenteel over een hervorming van het huwelijksvermogensrecht. De bedoeling hiervan is om een aantal onduidelijkheden uit de wet te halen en om meer keuzevrijheid te geven aan mensen die huwen onder een stelsel van scheiding van goederen. Het wetsvoorstel reikt hen clausules aan waarmee zij de financiële gevolgen van dit stelsel bij ontbinding kunnen milderen.

  • Vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden en waarvan de belaste reserves van het aanslagjaar 2012 niet in aanmerking kwamen voor de toepassing van de interne liquidatie, kunnen tot 31 maart 2018 alsnog een bijzondere liquidatiereserve aanleggen.

  • Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over de concrete uitwerking van de hervorming van het verkooprecht. Wat verandert er?

  • Vanaf 1 januari 2018 worden de fiscale nalatigheids- en moratoriuminteresten verlaagd. Ook op het vlak van de aftrekbaarheid en de herkwalificatie van interesten in dividenden zijn er wijzigingen op til.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op