Nieuwsbrief februari 2022

  • Om te blijven genieten van het gunstregime in de schenkbelasting voor familiale vennootschappen, moet er onder meer worden voldaan aan de voorwaarde tot behoud van kapitaal. Het kapitaal mag gedurende drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van de schenking niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen. Daalt het kapitaal echter wél gedurende de drie jaar, dan heeft dit een evenredige schenkbelasting tot gevolg. Evenwel bestaat er een zekere onenigheid over de concrete berekeningswijze van de verschuldigde schenkbelasting.

  • Bij de invulling van hun huwelijkscontract hebben echtgenoten veel vrijheid. Voor zover men geen dwingende bepalingen uit het huwelijksvermogensrecht miskent, staat het de partijen vrij naar goeddunken hun huwelijkscontract te moduleren zodat het resulteert in een voor hen juist contractueel evenwicht. Het huwelijkscontract is echter juridisch maatwerk, waarbij het van belang is om de nodige nauwkeurigheid aan de dag te leggen.

  • Op 9 november 2021 werd een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend tussen België en Frankrijk. Het huidige dubbelbelastingverdrag was meer dan een halve eeuw oud en kon een opfrisbeurt gebruiken. Het verdrag bevat enkele opmerkelijke wijzigingen, onder meer over de belasting van Franse dividenden.

  • Veel werkgevers kennen een onkostenvergoeding toe aan hun werknemers of bedrijfsleiders. Deze vergoedingen zijn geen bezoldiging, maar moeten toch vermeld worden op de fiscale fiches van de werknemers en bedrijfsleiders. Voor onkostenvergoedingen betaald vanaf 1 januari 2022 wordt deze ficheverplichting uitgebreid.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op