Nieuwsbrief februari 2019

  • De Administratie van de Thesaurie heeft recent standpunt ingenomen over een aantal toepassingsproblemen die haar vanuit de praktijk werden gesignaleerd. Deze standpunten zouden kortelings worden opgenomen in een nieuwe lijst van FAQ’s. Wij bespreken hierna alvast de voor u meest relevante standpunten.

  • Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een zogenaamde ‘opstalconstructie’. Opmerkelijk is dat het Hof de argumentatie van de belastingplichtige niet volgt, maar dat de belastingplichtige toch ontsnapt aan belasting. Hoe?

  • U wenst uw kind een financieel duwtje in de rug te geven. Voor de aankoop van een woning, voor het opstarten van een eigen zaak of gewoon omdat het kan. Uw kind is echter gehuwd en u heeft liever niet dat de echtgeno(o)t(e) na een echtscheiding aanspraak zou kunnen maken op een deel van de geschonken tegoeden. Wat nu?

  • Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie mag de fiscus vanaf de openbare weg ongemerkt uw beroepsactiviteiten observeren en u op basis van deze observaties belasten. Het begluren van de belastingplichtige vormt in beginsel geen inbreuk op het privéleven van de belastingplichtige.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op