Nieuwsbrief februari 2018

  • Met ingang vanaf 1 januari 2018 werd de Franse vermogensbelasting (de Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)) afgeschaft en vervangen door een nieuwe onroerendgoedbelasting, die uitsluitend Frans onroerend goed viseert (de zogenaamde ‘Impôt sur la Fortune Immobilière’ (IFI)).

  • Wie een gebouw binnen de vijf jaar na de aankoop (of oprichting) opnieuw verkoopt, wordt belast op de meerwaarde die hij hierbij realiseert. Het Hof van Cassatie heeft recent geoordeeld dat een aanzienlijk hoger belastingtarief kan worden toegepast indien er sprake is van speculatie.

  • De Dienst Voorafgaande Beslissingen (“DVB”) heeft in december 2017 een eerste ruling afgeleverd over het belastingregime van toepassing op meerwaarden op de verkoop van bitcoins. In het voorgelegde geval besliste de DVB dat de meerwaarden voortkwamen uit speculatieve verrichtingen en dus belastbaar zijn aan een tarief van 33%. Maar zijn inkomsten behaald uit de verkoop van cryptomunten steeds speculatief?

  • Een arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 4 oktober 2017 toont aan hoe belangrijk een zorgvuldige redactie van uw testament is. De rechter geeft de partijen een lesje in grammatica over het concept van de bijzin, waaruit blijkt dat de plaatsing van een komma belangrijke gevolgen kan hebben voor de interpretatie van uw laatste wilsbeschikking.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf dan hier in op onze nieuwsbrief of volg ons op